รวมห้องประชุม ร้านกาแฟ Wake Up สาขา เชียงใหม่

รวมห้องประชุม ร้านกาแฟ Wake Up สาขา เชียงใหม่

ข้อมูล ห้องประชุม สาขา เชียงใหม่ บริการเช่าห้องประชุมขนาดเล็กสำหรับ 10 ท่าน หรือใหญ่รองรับได้มากกว่า 40 ท่าน


ร้านกาแฟ Wake Up เปิดให้บริการ 5 สาขาทั่วจังหวัด เชียงใหม่ มีห้องประชุมให้บริการ รองรับลูกค้าได้ 10 ท่าน 20 ท่าน หรือกั้นโซน สามารถรองรับลูกค้าได้มากกว่า 50 ท่าน เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงร้าน Wake Up สาขาที่มีห้องประชุมให้บริการ
- สาขา นิมมานเหมินท์ ตั้งอยู่นิมมาน ซอย 10 ติดถนนใหญ่ 
- สาขา บิสสิเนส พาร์ค เชียงใหม่ (Business Park)
- สาขา หน้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Chiang Mai University)
- หางดง สตาร์ เอวีนิว 5 เชียงใหม่ (Star Avenue 5 Hang Dong Chiang Mai)
- Icon Park (คูเมือง เชียงใหม่) ไม่มีห้องประชุมบริการ

ข้อมูล ห้องประชุม เชียงใหม่ ร้าน Wake Up สาขา เชียงใหม่ 

รายการ นิมมานเหมินท์ บิสสิเนส พาร์ค (คุ้มขันโตก) หน้า ม.เชียงใหม่ หางดง Star Avenue 5
ห้องขนาด 8-12 ท่าน ราคาเช่าแบบชั่วโมง
- 1 ชั่วโมง 180 บาท
- 4 ชั่วโมง 700 บาท
- 8 ชั่วโมง 1,000 บาท

หรือสั่งสินค้าในร้าน 500 บาท สามารถใช้ห้อง 2 ชั่วโมงฟรี
หรือสั่งสินค้าในร้าน 900 บาท สามารถใช้ห้อง 4 ชั่วโมงฟรี
ราคาเช่าแบบชั่วโมง
- 1 ชั่วโมง 180 บาท
- 4 ชั่วโมง 700 บาท
- 8 ชั่วโมง 1,000 บาท

หรือสั่งสินค้าภายในร้าน 500 บาท สามารถใช้ห้อง 2 ชั่วโมงฟรี
ราคาเช่าแบบชั่วโมง
- 1 ชั่วโมง 180 บาท
- 4 ชั่วโมง 700 บาท
- 8 ชั่วโมง 1,000 บาท

หรือสั่งสินค้าในร้าน 500 บาท สามารถใช้ห้อง 2 ชั่วโมงฟรี
ราคาเช่าแบบชั่วโมง
- 1 ชั่วโมง 180 บาท
- 4 ชั่วโมง 700 บาท
- 8 ชั่วโมง 1,000 บาท

หรือสั่งสินค้าในร้าน 500 บาท สามารถใช้ห้อง 2 ชั่วโมงฟรี
ห้องขนาด 16-25 ท่าน รองรับสูงสุด 25 ท่าน
ราคาเช่าแบบชั่วโมง
- 1 ชั่วโมง 250 บาท
- 4 ชั่วโมง 800 บาท
- 8 ชั่วโมง 1,400 บาท

หรือสั่งสินค้าในร้าน 800 บาท สามารถใช้ห้อง 2 ชั่วโมงฟรี
หรือสั่งสินค้าในร้าน 1,500 บาท สามารถใช้ห้อง 4 ชั่วโมงฟรี
รองรับสูงสุด 20 ท่าน
ราคาเช่าแบบชั่วโมง
- 1 ชั่วโมง 250 บาท
- 4 ชั่วโมง 800 บาท
- 8 ชั่วโมง 1,400 บาท

หรือสั่งสินค้าในร้าน 800 บาท สามารถใช้ห้อง 2 ชั่วโมงฟรี
- -
ห้องขนาด 50 ท่าน - 1 ชั่วโมง 1,500 บาท
- 4 ชั่วโมง 6,000 บาท
- 8 ชั่วโมง 10,000 บาท

หรือสั่งสินค้าภายในร้าน
ราคาช่วงเช้า 2,500 บาท สามารถใช้ห้อง 2 ชั่วโมงฟรี
ราคาช่วงบ่าย 3,500 บาท สามารถใช้ห้อง 2 ชั่วโมง
- 1 ชั่วโมง 1,500 บาท
- 4 ชั่วโมง 6,000 บาท
- 8 ชั่วโมง 10,000 บาท

หรือสั่งสินค้าภายในร้าน
ราคาช่วงเช้า 2,500 บาท สามารถใช้ห้อง 2 ชั่วโมงฟรี
ราคาช่วงบ่าย 3,500 บาท สามารถใช้ห้อง 2 ชั่วโมง
- 1 ชั่วโมง 1,500 บาท
- 4 ชั่วโมง 6,000 บาท
- 8 ชั่วโมง 10,000 บาท

หรือสั่งสินค้าภายในร้าน
ราคาช่วงเช้า 2,500 บาท สามารถใช้ห้อง 2 ชั่วโมงฟรี
ราคาช่วงบ่าย 3,500 บาท สามารถใช้ห้อง 2 ชั่วโมง
- 1 ชั่วโมง 1,500 บาท
- 4 ชั่วโมง 6,000 บาท
- 8 ชั่วโมง 10,000 บาท

หรือสั่งสินค้าภายในร้าน
ราคาไม่มีขั้นต่ำ สามารถใช้ห้องฟรี!
อุปกรณ์ TV, สาย HDMI, ไมโครโฟน, กระดาน, Internet TV, สาย HDMI, กระดาน, Internet TV, สาย HDMI, กระดาน, Internet TV, สาย HDMI, กระดาน, Internet
ที่จอดรถ จอดริมถนน รองรับมากกว่า 200 คัน จอดริมถนน รองรับมากกว่า 200 คัน
เบอร์ติดต่อ 052-000-890‬ 052-000-638‬ 052-000-596‬ 052-000-423
รูปภาพและรายละเอียด รูปภาพและรายละเอียด รูปภาพและรายละเอียด รูปภาพและรายละเอียด

รูปภาพห้องประชุม เชียงใหม่
สาขา นิมมานเหมินท์ ตั้งอยู่นิมมาน ซอย 10 ติดถนนใหญ่ 
สาขา บิสสิเนส พาร์ค เชียงใหม่ (Business Park)
สาขา หน้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Chiang Mai University)หางดง สตาร์ เอวีนิว 5 เชียงใหม่ (Star Avenue 5 Hang Dong Chiang Mai)
ร้านกาแฟ เวคอัพ มี ห้องประชุม เชียงใหม่ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ ห้องประชุม ให้บริการสำหรับ จัดสัมมนา เชียงใหม่ ราคาถูก เราเป็น ร้านกาแฟ ห้องประชุม เชียงใหม่ ที่มี ห้อประชุม 20 คน เป็นห้องขนาดเล็ก ห้องสัมมนา เช่าห้องประชุม ที่มีบริการห้องประชุม เหมือนกับคุณจัดในโรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ ห้องประชุม

ห้องประชุม สาขาหางดง (Star Avenue 5 Chiang Mai)
22 September 2019
ห้องประชุม เชียงใหม่ ห้องประชุม สาขาหางดง เชียงใหม่ ห้องเล็กสำหรับ 10 ท่านหรือใหญ่สำหรับ 50 ท่าน ที่จอดรถมากกว่า 200 คัน
view more →

รวมข้อมูลห้องประชุม ร้านกาแฟ Wake Up สาขา เชียงใหม่
21 September 2019
ห้องประชุม เชียงใหม่ ข้อมูล ห้องประชุม สาขา เชียงใหม่ บริการเช่าห้องประชุมขนาดเล็กสำหรับ 10 ท่าน หรือใหญ่รองรับได้มากกว่า 40 ท่าน
view more →

Copyright © 2015 Wake Up (Thailand) Co., Ltd. All rights reserved.

Site Map